vị trí hiện tại:trang đầu >Thời trang >乐动体育直播在哪看啊

乐动体育直播在哪看啊

2023-06-02 20:46:30 [Hiểu biết] nguồn:Đá 7mẹ
Phó thủ tướng Lê Văn Thành trình Quốc hội dự án Luật đất đai sửa đổi - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh: PHẠM THẮNG

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Sáng 1-11, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật (sửa đổi).

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Theo Phó thủ tướng, dự án luật có nhiều điểm mới, quan trọng. Trong đó có việc thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Dự thảo luật đã quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Đa dạng các hình thức bồi thường; giá đất bồi thường theo giá thị trường; tách bạch các khoản bồi thường, các khoản hỗ trợ; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước khi quyết định thu hồi đất.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Cụ thể hóa nguyên tắc “có chỗ ở, thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” thông qua quy định tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm tái định cư theo thứ tự ưu tiên.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Mở rộng thành phần hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với sự tham gia của đại diện Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người có đất bị thu hồi...

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; điều tiết quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội, dự thảo luật bỏ quy định khung giá đất, quy định cụ thể nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường, bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực, khách quan.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hằng năm. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì bảng giá đất được xây dựng theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Quy định các trường hợp áp dụng bảng giá đất, trong đó áp dụng bảng giá để tính thuế thu nhập khi chuyển quyền sử dụng đất.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Mở rộng thành phần hội đồng thẩm định giá đất với sự tham gia của đại diện Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tư vấn, chuyên gia về giá đất để đảm bảo tính độc lập, khách quan.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể phù hợp với thẩm quyền của cấp huyện trong giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích...

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Phó thủ tướng cho biết thêm trong quá trình thảo luận còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Cụ thể thứ nhất là vấn đề mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Thứ hai là vấn đề mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Thứ ba là quy định về cho phép chuyển nhượng, thế chấp "quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm".

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Theo lãnh đạo Chính phủ, đây là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổPhó thủ tướng Lê Văn Thành trình Quốc hội dự án Luật đất đai sửa đổi - Ảnh 2.

Ông Vũ Hồng Thanh - Ảnh: PHẠM THẮNG

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Trình bày tờ trình thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay đối với tài chính đất đai, đề nghị Chính phủ có lộ trình rà soát, tổng kết thi hành các luật về thuế sử dụng đất để báo cáo Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ với Luật đất đai (sửa đổi).

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Đồng thời đề nghị cân nhắc một số nội dung liên quan đến điều tiết nguồn thu từ đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật ngân sách nhà nước, không nên quy định trong dự thảo luật.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Về giá đất, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ nguyên tắc định giá đất "phù hợp với giá trị thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường".

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Quy định rõ các tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất cũng như yêu cầu về HĐND cấp tỉnh quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất...

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Đánh giá tính khả thi của quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hằng năm; làm rõ nội hàm của việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí để phân biệt với giá đất cụ thể. Cách xác định cụ thể "vùng giá trị", "thửa đất chuẩn"; quy định rõ về việc áp dụng các phương pháp định giá đất trong dự thảo luật.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Cạnh đó có ý kiến đề nghị có thể áp dụng nhiều phương pháp định giá đất khác nhau nhưng phải chọn phương pháp có kết quả cao nhất, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

Theo chương trình, sáng 3-11, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ. Ngày 14-11 Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật này.

óthủtướngLêVănThànhtrìnhQuốchộidựánLuậtđấtđaisửađổ

(chỉnh sửa:giải trí)

    bài báo đề xuất
    đọc nóng