vị trí hiện tại:trang đầu >điểm nóng >乐动体育俱乐部

乐动体育俱乐部

2023-06-02 20:18:59 [thời gian rảnh rỗi] nguồn:Đá 7mẹ

Cùng với kết quả kinh doanh được cải thiện so với cùng kỳ, Vietnam Airlines cũng công bố mức lương và thù lao cụ thể của Chủ tịch, Tổng giám đốc và các thành viên lãnh đạo trong báo cáo tài chính quý 3/2022.

Báo cáo tài chính quý 3/2022 của Vietnam Airlines cho thấy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều cải thiện so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp ghi nhận 21.156 tỷ đồng, tăng 447% so với cùng kỳ năm 2021.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Sau khi trừ chi phí bán hàng, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 165 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ hơn 3.011 tỷ đồng quý 3/2021.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Vietnam Airlines giảm từ hơn 560 tỷ đồng xuống còn 186 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh từ hơn 486 tỷ đồng lên 1.463 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là hơn 305 tỷ đồng. Chi phí bán hàng của Vietnam Airlines cũng tăng từ 283 tỷ đồng lên hơn 850 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 348 tỷ đồng lên 503 tỷ đồng.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Do đó, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ trước thuế 2.472 tỷ đồng, giảm đáng kể so với khoản lỗ hơn 3.460 tỷ đồng trong quý 3/2021.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ 2.547 tỷ đồng giảm gần 1.000 tỷ đồng so với khoản lỗ 3.531 tỷ đồng quý 3/2021.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Vietnam Airlines đạt hơn 51.107 tỷ đồng, tăng 173% và lỗ sau thuế 7.784 tỷ đồng, giảm 4.370 tỷ so với 9 tháng đầu năm trước.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Chủ tịch và Tổng giám đốc Vietnam Airlines nhận lương bao nhiêu mỗi tháng? - 1

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà nhận lương và thù lao cao nhất gần 78 triệu đồng/tháng

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Tính đến ngày 30/9, công ty đã lỗ lũy kế 31.547 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 7.510 tỷ đồng. Với việc lỗ thêm hàng nghìn tỷ đồng trong quý III và nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines đã đánh dấu quý thua lỗ thứ 11 liên tiếp.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Cũng trong báo cáo tài chính quý 3/2022 và 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đã tiết lộ tổng tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành. Tổng số tiền trả lương cho những nhân sự này là 6,4 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ và bằng 79,4% so với cả năm 2021.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Trong đó, tiền lương bình quân của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của hãng hàng không quốc gia là 60 triệu đồng/người/tháng. Thù lao bình quân của HĐQT, Ban Kiểm soát là 10,3 triệu đồng/người/tháng.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Cụ thể, người nhận mức tiền lương, thù lao cao nhất Tổng giám đốc ông Lê Hồng Hà. Vị này nhận 698,6 triệu đồng trong 9 tháng, tương đương gần 78 triệu đồng/tháng. Đứng sau Tổng giám đốc Lê Hồng Hà là Chủ tịch HĐQT ông Đặng Ngọc Hòa nhận 592 triệu đồng trong 9 tháng (khoảng 66 triệu đồng/tháng).

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Những cá nhân xếp sau cùng nhận lương, thù lao 562 triệu đồng (khoảng hơn 62 triệu đồng/tháng) gồm 3 Phó tổng giám đốc là Trịnh Ngọc Thành, Trịnh Hồng Quang, Nguyễn Chiến Thắng và Kế toán trưởng Trần Thanh Hiền.

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

Trưởng Ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Thiên Kim và 2 thành viên HĐQT là ông Tạ Mạnh Hùng và ông Lê Trường Giang nhận 495 triệu đồng trong 9 tháng (55 triệu đồng/tháng).

ủtịchvàTổnggiámđốcVietnamAirlinesnhậnlươngbaonhiêumỗithá

(chỉnh sửa:Hiểu biết)

    bài báo đề xuất
    đọc nóng