vị trí hiện tại:trang đầu >Thời trang >乐动体育足球官方热线

乐动体育足球官方热线

2023-06-02 19:19:43 [Bách khoa toàn thư] nguồn:Đá 7mẹ

383 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ảnh: Postsus.

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Sáng ngày 1/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố công khai danh sách 383 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó Giáo sư năm 2022.

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Trước đó, ngày 29/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức phiên họp lần thứ X do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn chủ trì xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Tại phiên họp, Hội đồng Giáo sư Nhà nước dành phần lớn thời gian thảo luận, trao đổi kỹ về thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín chuyên môn của các ứng viên, đặc biệt dành nhiều thời gian thảo luận trao đổi kỹ về các ứng viên có đơn thư tố cáo, phản ánh của xã hội sau khi đã xét ở các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã biểu quyết thông qua các ứng viên được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 383 ứng viên, trong đó 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở là 69,3% (trong đó, tỷ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 56,7%, ứng viên phó giáo sư là 70,8%).

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Trong số 28 hội đồng, Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế có số lượng ứng viên xét đạt đông nhất - 48 ứng viên (3 giáo sư, 45 phó giáo sư)

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm có 44 người (một giáo sư, 44 phó giáo sư).

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Hội đồng Giáo sư ngành Y học đứng thứ 3 với 43 ứng viên được xét đạt (7 giáo sư, 36 phó giáo sư).

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim có một ứng viên xét đạt chức danh phó giáo sư, không có ứng viên giáo sư. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ - Dân tộc học, Ngôn ngữ học có 2 ứng viên.

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Duy nhất Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý không có ứng viên nào được xét đạt.

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

ệtNamsắpcógiáosưphógiáosưmớ

(chỉnh sửa:giải trí)

    bài báo đề xuất
    đọc nóng